Játékterápia

A gyerekek számára a játék sok lehetőséget ad. Általa megismételhet eseményeket, kipróbálhat új megoldásokat, a kreativitásnak új lehetőségeket kínál. A játék során átélheti a számára ijesztő, riasztó élményeket, érzelmeket. A sok ismétléssel a terapeuta által nyújtott biztonságot adó környezetben a félelmet keltő, szorongató élmények megszelídülnek, elveszítik félelmetes hatásukat. Átformálhatóakká válnak, olyan keretbe rakhatóak, amelyben már elfogadható a jelenlétük. A próbálkozásokkal megszelídíthetőek, megoldásokat lehet találni, kipróbálni a legjobbakat. Új megoldásokkal már lehetővé válik a megküzdés, a tehetetlenség legyőzhető.

Világjáték

Az elképzelt világ felépíthető és változtatható. A világjáték sokféle lehetőséget kínál gazdag és egyedi eszközeivel, szimbólumaival. Felépítheti az elképzelt új környezetet és gyakorolhatja az új megoldásokat. Újból átélve módosíthat, megváltoztathat sok mindent, ami rossz, félelmetes, szorongáskeltő számára. Mindezt egy biztonságot adó környezetben, a terapeuta támogatása mellett teheti meg.

Otthon

Az otthon, a család mindennapjai újraélhetőek a játék gazdag eszköztárával. Itt is minden ismételhető, átalakítható. A szereplők változtathatóak és felcserélhetőek.

Szerepjátékok

A várak, katonák, harci eszközök az indulatok megjelenítésére, kivetítésére és átalakítására jól használhatóak. Lehetővé teszik a megélés mellett az indulatok átalakítását is.

Rajz

A megjelenítés és átalakítás újabb eszköze. A formák, színek nemcsak a rajzkészségről, hanem a társuló érzelmekről is árulkodnak. Kifejezhető az indulatok érzelmek sokfélesége, levezethetőek és újból átélhetőek is. Megjeleníthetőek a kapcsolatok, viszonyulások, s egyben módosíthatóak is.

Bábjáték

A szimbolikus figurák lehetővé teszik, hogy a gyerek a fantáziája révén a saját elképzelése szerint használja a bábfigurát. Mivel nem karakteres a báb, ezért saját igénye és érzelmi szükséglete szerint játszik vele. Az átélésre erős felhívó jellegű, az érzelmek kivetítését hangsúlyosan előhívó eszközrendszer.

Dorner Márta

Szólj hozzá