felzarkozunk-logo-2

Pedagógiai fejlesztés

Minden gyermeknek ahhoz, hogy jól teljesítsen az iskolában, megállja a helyét a tanórákon, jól működő részképességekre van szüksége. Egy-egy olyan hétköznapi készség, mint például az írás mögött számtalan agyi, idegrendszeri mechanizmus tökéletes együttműködése szükséges.
Ezeket az elemi, jól körülhatárolható funkciókat nevezzük részképességeknek.

 

Ezek közül a legfontosabbak:

vizuális/auditív figyelem, vizuális/auditív/taktilis érzékelés, észlelés, térérzékelés, téri tájékozódás, síkbeli tájékozódás, időérzékelés, tájékozódás az időben, keresztcsatornák, nagymozgások, finommozgások-beszédmozgás; gondolkodási műveletek: analízis-szintézis, rendszerezés, általánosítás, összehasonlítás, lényegkiemelés, ok-okozat, aritmetikai gondolkodás; kommunikáció: beszédkészség, nonverbális kommunikáció; általános tájékozottság.

Ha ezek közül néhány nem működik megfelelően, a gyermek (később a felnőtt) képes kompenzálni. Ám, ha több is alulműködik, már nem megy a kompenzáció, a jó intellektusú gyerek is alulteljesít az iskolában. Ők azok, akiknek pedagógiai fejlesztésre van szükségük. Az iskola ezt gyakran téveszti össze a tantárgyi korrepetálással, ami nagy hiba, és amit úgy kell elképzelni, mintha emeletet akarnánk építeni egy düledező, legrosszabb esetben nem is létező házra.

 

A fejlesztő pedagógus dolga, hogy egyénenként feltérképezze a gyerekek részképességeit, majd ennek függvényében megtervezze az egyéni vagy kiscsoportos fejlesztésüket. Azt is meg kell keresni, melyik részképesség hol akadt el a fejlődésben és innen kell indítani a fejlesztést.

Erről szól a pedagógiai fejlesztés.

részképesség fejlesztés

Ennek egy speciális területe az alapítványunknál már több évtizedes hagyományokra visszatekintő iskola előkészítő foglalkozások. Ezek október elejétől május végéig zajlanak 5-6 fős csoportokban. Elsősorban a sikeres iskolakezdéshez elengedhetetlenül szükséges részképességek fejlesztéséről van szó. Természetesen ez is méréssel kezdődik, melyet fogadó óra követ, aminek célja a szülő aktív bevonása gyermeke fejlesztésébe. Május végén a kontroll vizsgálat értékelésével fejeződnek be a foglalkozások.

 

Iskola előkészítő foglalkozások: 1500 Ft/óra

Gillinger Lászlóné szakvizsgázott fejlesztő pedagógus

gne.greti63@gmail.com

2013 Pomáz, Mátyás király út 4.  Tel.: 06-70-742-2123  felzarkozunk.alapitvany@gmail.com    felzarkozunk.hu