Felnőttek terápiás ellátása

Minden pillanatban megvan a lehetőségünk az újrakezdésre.

Amikor azt hisszük, hogy itt a világ vége, akkor veszi kezdetét egy új kaland, egy új teljesebb, boldogabb élet. Mindenki képes – még egy kilátástalannak tűnő élethelyzetben is – egy megértő és elfogadó útitárs mellett megtalálni a fejlődéséhez, egészségéhez vezető utat.

Ebben a folyamatban a terapeuta addig kíséri, amíg a kliens önállóan képes folytatni útját. A terapeuta nem ítélkezik, nem dönt jó és rossz megoldásokról, de segít feltenni a továbbgondolásra alkalmas kérdéseket, amelyek a segítségkérőt továbbvezetik az úton, ahol a saját válaszaira találhat.

Nyitott, elfogadó közegben, a válaszokat kereső személyek képesek megtalálni azokat a belső erőforrásaikat, amelyek segítségével harmonikusabb, teljesebb életet élhetnek, konstruktívabb, cselekvő egyénekké válhatnak, akik képesek önmaguk irányítására.

A terápiára tekinthetünk úgy is,
mint egy nagy túrára

Ezen az úton vannak könnyű és nehéz szakaszok is. A nehézségekben szükségünk van egy segítőre, mert egyedül nem boldogulunk, de az ő segítségével a meredek csúcsoknak is nekivágunk és megküzdünk vele.

Ezen az úton megismerjük képességeinket, teherbírásunkat, sok olyan tulajdonságunkat, amelyekkel eddig nem is foglalkoztunk. Megtudjuk magunkról, hogy mire vagyunk képesek, mik a vágyaink, melyek a céljaink.

Minden ember képes saját maga legjobb szakértőjévé válni.

Mélyülő önismerettel és bátor önreflexiókkal a legnehezebb életszakaszokban is rátalálhatunk azokra a kapaszkodókra, amelyek segítik a továbblépést. A megszerzett önismerettel pontosabban tudjuk ezután életünk körülményeit, lehetőségeit megteremteni, céljainkat meghatározni. Felismerjük azon képességeinket, melyekkel azokkal a nehézségekkel megküzdünk, melyekkel a továbbiakban találkozunk. De már megküzdünk, s nem elkerüljük, vagy elmenekülünk előle. Mindannyiunk életében előfordulhat, hogy olyan élethelyzetbe kerülünk, vagy olyan problémáink merülnek fel amelyről azt érezzük, hogy megoldhatatlanok, vagy túlnőnek rajtunk. A probléma megoldásának lehetősége bennünk rejlik, akkor is ha azt nem látjuk. Sokszor a terápiás segítség kérés elegendő lehet, hogy ezt újra fölfedezzük magunkban, az újrakezdés képességét, a bennünk rejlő erőt.

Milyen esetekben javasolt az egyéni terápia?

Egyéni pszichológiai tanácsadásra, pszichoterápiára azok az emberek jelentkeznek,

  • akik igényesek életük és kapcsolataik minőségére, és felismerik, hogy aktuális élethelyzetük megoldásában szükségük van egy külső, feltétel nélkül elfogadó, empatikus, támogató, szakmai segítségre.
  • Akik felelősséget éreznek sorsuk alakításáért, és rendelkeznek azzal a belátással, hogy önismeretük fejlesztésével, belső erőforrásaik aktivizálásával, képesek megoldani a problémáikat.
  • Akik elég bátrak ahhoz, hogy szembenézzenek a problémáikkal, félelmeikkel, és meghaladják őket.

Jelentkezzen, ha az alábbi nehézségek valamelyikével küzd, és változtatni akar rajta:

  • szorongásos tünetek
  • életvezetési problémák
  • indulatkezelés nehézségei
  • hangulati problémák
  • kapcsolati nehézségek

Hogyan történik a terápia?

Egyéni pszichológiai tanácsadás, pszichoterápia terápiás szerződés keretében valósul meg, melyet minden esetben megelőz egy személyes megbeszélés, melyen az összes terápiával kapcsolatosan felmerülő kérdés megválaszolásra kerül. A terápiás szerződést a kliens és terapeuta egymással kölcsönösen megállapodva, szóban és/vagy írásban kötik meg. Célja, hogy tájékozódást nyújtson, tartson, védjen, biztonságot, kiszámíthatóságot adjon.

Szakembereinket megtalálja:

www.felzarkozunk.hu oldalon.

Szólj hozzá